Category: chular chular detox

chular chular detox โภชนาการอาหารล้างพิษ ร่างกายคนเรา เปรียบเสมือนกับเครื่องกรอง

chular chular detox โภชนาการอาหารล้างพิษ ร่างกายคนเรา เปรียบเสมือนกับเครื่องกรอง เมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอม กลไกในร่างกาย ก็จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมา แต่หากร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอม หรือสารพิษมากเกินไป และสะสมเป็นเวลานาน ระบบในร่างกายก็จะไม่สามารถกำจัดออกได้หมด ก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษตามอวัยวะต่างๆ เช่น ผนังลำไส้ ร่างกายจึงดูดซึมสารพิษเหล่านั้นไปตามระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งทำให้สารพิษกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ฉะนั้น ร่างกายเราจึงควรมีการล้างทำความสะอาดบ้าง เพื่อให้ระบบการทำงานของร่างกายเป็นไปอย่างปกติ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การล้างพิษ หมายถึง กระบวนการชะล้างสารพิษ หรือของเสียที่ตกค้าง และสะสมตัวอยู่ภายในร่างกาย ซึ่งสารพิษ หรือของเสียดังกล่าวอาจมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ถูกปนเปื้อน และมาจากกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติภายในร่างกาย chular chular detox. chular chular detox การตกค้าง และการสะสมตัวของสารพิษ หรือของเสียภายในร่างกาย เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ การที่ร่างกายได้รับอาหาร อากาศ และน้ำ ที่มีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมในปริมาณมาก และความสามารถในการขับสารพิษ หรือของเสียออกจากร่างกายลดประสิทธิภาพลง ในสภาวะปกติ ร่างกายของเราจะมีกระบวนการขับสารพิษ และของเสียทันทีที่มันถูกผลิตขึ้น และจะเกิดขึ้นตลอดเวลา …

Read More chular chular detox โภชนาการอาหารล้างพิษ ร่างกายคนเรา เปรียบเสมือนกับเครื่องกรอง